Joan Ferrándiz i el Nadal

Del 10 de desembre de 1999 al 2 de febrer de 2000

Exposició dels olis originals de les nadales de J. Ferrándiz.