Joan Abelló i el paisatge

Del 26 de gener al 22 d’abril de 2001

Mostra dels paisatges de Joan Abelló, que formen part del fons de la Fundació.

  • Paisatge del Vallès, Joan Abelló