Salvador Dalí. Lletres i ninots

Del 28 de juny al 3 d’octubre de 2001

Mostra del fons documental i artístic de la Fundació Municipal Joan Abelló sobre l’obra de Salvador Dalí.

  • Joan Abelló i Salvador Dalí