Metamorphosis. Tendències de l’art Flamenc I

Del 8 de febrer al 28 d’abril de 2002

Mostra de les darreres tendències de l’art Flamenc, organitzada per la Fundació Phidias.