México. Identidad y ruptura

De l’11 de desembre de 2003 al 7 de març de 2004

Mostra d’art contemporani d’artistes mexicans.