Metamorphosis – Tendències de l’Art Flamenc II

Del 18 de març al 6 de juny de 2004

Mostra de les darreres tendències de l’art Flamenc, organitzada per la Fundació Phidias.