Antoni Clavé

Del 16 de març al 7 de maig de 2006

La mostra presentava quaranta peces prou significatives que il·lustraven de manera representativa les diferents etapes i evolucions plàstiques de l’artista català : el període inicial que es prolonga des de la seva formació fins a l’exili a França, el segon període de consolidació, i que és l’instant en què Clavé troba un nou camí en la seva creació artística i es produeix una ruptura, i el període de l’abstracció.

  • Clavé