Humberto Rivas – Huellas

Del 13 de març al 15 d’abril de 2007

Mostrà les empremtes del temps transcorregut des de la Guerra Civil en rostres de persones que la van viure, en murs que van fer de refugi o, per contra, que van ser còmplices involuntaris d’afusellaments i morts. Belchite, Corbera d’Ebre o Figueres són alguns d’aquests escenaris de la guerra que han estat miraculosament oblidats, abandonats al temps, i que constitueixen amb la seva sola presència un monument a la memòria del que va ser i del que encara avui som.