El plasticisme espiritual de Francesc Domingo

Del 16 de maig al 20 d’agost de 2008

Amb la mostra “El plasticisme espiritual de Francesc Domingo” es retorna el lloc que li correspon, en el panorama de l’avantguarda catalana, un dibuixant i pintor que per motius diversos n’havia quedat gairebé exclòs. Pintures, dibuixos i ceràmica han permès resseguir la formació noucentista i cezanniana de Francesc Domingo (1893 – 1974) i la seva ràpida immersió en les primeres avantguardes: el cubisme, d’una banda, i el surrealisme, de l’altre, aspecte del tot desconegut fins avui.

  • Francesc Domingo