L’Observatori d’Helena Pielias

Del 15 de desembre al 17 de març de 2012

“L’Observatori” va partir d’una realitat banal, anecdòtica, la del turista que s’esmerçava a capturar amb la seva càmera tot allò que volia convertir en record i testimoni visual del seu viatge. Pielias va elaborar una reflexió narrativa irònica sobre el caçador caçat tot deixant de banda allò que considerava irrellevant (mai sabíem què estaven fotografiant en concret i a penes endevinàvem que l’escenari era París) per escollir com a objectiu de la seva observació el fotògraf afeccionat i plantejar així tres nivells d’observació: un de corresponent a l’objectiu dels fotògrafs turistes, un altre de l’autora que els capta, i, finalment, un de l’espectador de les obres resultants que conformaren aquesta exposició i que van constituir una part essencial del joc.

  • L’Observatori d’Helena Pielias