A través del mirall. Joan Fontcuberta

Del 24 de maig al 21 d’agost de 2012

Comissariada per Ramon Parramon i Joan Fontcuberta, l’exposició indagava la pràctica de l’art
com a via de producció i transmissió de coneixement: des de la recerca dels mitjans que
alimenten i distribueixen la creativitat, fins a les metodologies i situacions que faciliten la
participació activa del públic en els processos i els resultats artístics.

A “A través del mirall”, inicialment, es recullien dos treballs en què l’artista va utilitzar els recursos que
ofereix Internet. Amb el títol específic de GOOGLEGRAMES i REFLECTOGRAMES es plantejava
una reflexió sobre la importància i l’increment d’imatges, la proliferació d’autors, així com el
potencial de difusió i dispersió vírica, elements que van en augment amb l’ús de les xarxes
socials.