L’art modern a la col·lecció Abelló, segles XIX-XX

La col·lecció permanent du per títol L’art modern a la col·lecció Abelló, segles XIX-XX, i vol donar una visió cronològica prou àmplia de l’evolució de l’art des del final del segle XIX fins a l’època de maduresa del mateix Abelló. Pretén que el o la visitant surti d’aquesta exposició tenint una idea molt aproximada del que van ser les diferents tendències que s’han anat succeint dins l’art occidental, vistes lògicament sobretot des de l’art català -que serveix de fil conductor- però intercalant-hi també exemples d’escoles forasteres.

  • Joaquim Mir
  • manolo i gitana nonell
  • mico i picarol
  • Carles Pellicer