Any Abelló

Amb motiu del centenari del naixement de Joan Abelló, els Serveis Educatius del Museu Abelló, han plantejat una sèrie d’activitats, adaptades en funció de l’edat i del currículum escolar, per tal que tots els alumnes de totes les edats, puguin gaudir del Museu. Les activitats són flexibles i es poden adaptar en funció de cada grup-escola.
A l’inici de curs, proposem una trobada entre l’equip docent i els Serveis Educatius del Museu.

ESCOLES BRESSOL

Sessió de contes:
La història de Joan Abelló

Els educadors del museu visiten les escoles bressols per explicar el conte “ La història de Joan Abelló”, utilitzant diferents materials tàctils i de suport com un titella de l’artista o les eines del pintor.

Com a proposta plàstica, el Museu proporcionarà una reproducció de l’Arlequí per pintar i tenir penjat a l’aula durant l’Any Abelló.

Al llarg del curs, s’organitzaran visites gratuïtes els caps de setmana dirigides als infants i les seves famílies per coneixer la Casa del Pintor Abelló.

SEGON CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL

Abelló i els colors de les estacions de l’any

Per als grups de segon cicle d’educació infantil, proposem treballar conceptes com el color, la forma, el volum o el relleu mitjançant obres que Joan Abelló va pintar en diferents èpoques de l’any. A partir de l’observació directa de les obres, veurem com la llum i els colors canvien en funció de cada època de l’any, així com les formes i les textures dels paisatges.
Per tal de consolidar els conceptes apresos durant la visita, us suggerim una activitat plàstica: la creació en grup d’un paisatge mural, utilitzant diferents materials naturals i artístics, de la mateixa manera que ho feia Joan Abelló.
Aquesta intervenció plàstica es faria en cada canvi d’estació, per poder veure com canvien els colors , les formes i textures d’un mateix paisatge al llarg de l’any. Es recomana que cada aula reservi un espai a les parets per anar penjant els murals que facin els infants al llarg del curs.
Aquest projecte va acompanyat d’una o més visites al Museu on es treballaran els continguts a partir de visites i tallers. Cada grup, hauria d’escollir un parc o espai natural proper a l’escola per tal d’anar observant els canvis d’estació.
Els educadors del museu faran una sessió a l’escola per conèixer el treball que estan fent els alumnes.

EDUCACIÓ PRIMÀRIA- CICLE INICIAL

Creació d’un conte: Abelló, el pintor de Mollet

Pels alumnes de 1r i 2n, proposem que coneguin Joan Abelló i el seu univers pictòric a partir de visites al Museu.
Després de conèixer la vida de Joan Abelló, es planteja fer un treball de grup, on els alumnes puguin crear un conte a partir de la figura de Joan Abelló o alguna de les seves obres.
D’aquesta manera, els alumnes podran conèixer i aprofundir en el personatge d’Abelló, la seva col·lecció i la seva producció artística. A més, en el moment de fer el conte, desenvoluparan la seva creativitat, tant en l’àmbit literari com en l’àmbit artístic.
El resultat final, els contes elaborats pels alumnes, seran impresos i exposats durant uns dies al Museu Abelló on hi haurà un espai destinat per a tots els treballs fets pels escolars, i on el públic del museu els podrà llegir i veure la interpretació que fan els infants de cicle inicial de la vida i obra de Joan Abelló.
Es lliurarà una petita guia als alumnes per a fer el conte.

EDUCACIÓ PRIMÀRIA- CICLE MITJÀ

El quadern de viatge de Joan Abelló

Per als alumnes de 3r i 4t de primària proposem la creació d’un quadern de viatge.
Durant els seus viatges, Joan Abelló, prenia notes i apunts que plasmava sobre el paper amb diferents tècniques artístiques.
Amb el suport dels educadors del Museu Abelló, s’introduiran les diverses tècniques pictòriques que utilitzava l’artista per captar les primeres impressions dels països on viatjava.
D’aquesta manera els alumnes crearan un quadern d’artista, on prendre apunts del natural i anotar a manera de diari, les experiències i vivències que tinguin també fora de l’escola mentre dura el projecte.
El resultat final, els quaderns de viatges dels alumnes de totes les escoles participants, seran exposats durant uns dies al Museu Abelló on el públic general els podrà veure.

EDUCACIÓ PRIMÀRIA- CICLE SUPERIOR

El Mollet d’Abelló

Per 5è i 6è de primària, el projecte es basa en la creació d’un itinerari per Mollet a partir de les pintures que Joan Abelló va fer del municipi.
Es recomana treballar en grups i que cada grup esculli una obra de Joan Abelló sobre algun indret del municipi, i, a partir d’aquí, iniciar un treball de recerca sobre aquesta localització: què és, com ha canviat amb el temps, veure si és emblemàtic per la ciutat, buscar testimonis que coneguin aquest indret, etc. La idea és treballar aspectes de les disciplines de geografia, història i la memòria oral, així com la seva aplicació a les arts.
Un cop feta la recerca, amb el resultat en format digital (PDF, JPG, MP4, etc.), s’utilitzaran aplicacions mòbils per crear un itinerari pels indrets de Mollet on va pintar Joan Abelló, i accedir al treball de recerca de les escoles participants.

EDUCACIÓ SECUNDARIA OBLIGATÒRIA

Creació d’una exposició sobre Joan Abelló

El projecte a treballar amb ESO consisteix a crear una exposició al voltant de la figura i obra de Joan Abelló.
La idea és que a part de treballar continguts relacionats amb l’artista i la seva obra, els alumnes puguin veure i experimentar de primera mà com és el procés d’un projecte expositiu: conèixer i participar en totes les fases que hi ha abans d’inaugurar una exposició.
Es tracta d’una proposta que ofereix una gran varietat de possibilitats.
Els temes a treballar i els recursos escollits es poden anar adaptant a cada curs d’ESO. Cada grup pot treballar els aspectes que més els interessi.

Les visites prèvies al treball que els alumnes facin al Museu, aniran focalitzades a la temàtica escollida i als conceptes a treballar, sempre tenint present que el resultat final serà una exposició amb el suport del personal del Museu Abelló. Els treballs fets pels alumnes, estaran exposats en diferents instal·lacions culturals del municipi per tal que tothom les pugui visitar. Posteriorment, com a última etapa del projecte, valorar i avaluar l’exposició que han creat.

BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS

Homenatge al paisatge

Aquesta proposta recull l’interès per obrir la mirada al paisatge contemporani de Mollet a través dels paisatges que Joan Abelló va pintar, col·leccionar i homenatjar.
El projecte té un doble objectiu: el primer, acostar als joves de la ciutat a les arts, la pintura, l’escultura i la literatura a través del Museu Abelló; i el segon, revisar els canvis sobre el paisatge i el territori en clau contemporània a través de la memòria i el patrimoni cultural i social de la ciutat.
Per assolir aquests objectius es proposa que els centres educatius participin des de diferents àmbits de coneixement i assignatures, puguin adaptar un recorregut a les seves necessitats que permeti, de forma transversal i adaptable, treballar tots aquests aspectes
El resultat d’aquest treball es podrà veure a l’espai expositiu de l’Aparador.
Aquest projecte estarà acompanyat pels mediadors d’art del col·lectiu Mixité i els serveis educatius del Museu.

Catàleg Serveis Educatius Any Abelló Curs 2022-23