Estiueig de proximitat, 1850-1950


08/01/2024

Del 19 gener al 31 de març 2024-

L’exposició Estiueig de proximitat, 1850-1950 vol ajudar a mirar i repensar d’una altra manera el paisatge dels entorns actuals de la ciutat de Barcelona. Malgrat els canvis derivats de la gran densificació urbana es pot rastrejar la petjada d’una vella pràctica social relacionada amb la salut: l’estiueig aristocràtic, burgès i menestral, de mar i de muntanya, en un radi no superior a 50 km de la capital de Catalunya.

Les torres, els jardins, les fonts, els balnearis, els casinos i els antics hotels en són testimonis. En algunes poblacions, el vell estiueig (especialment a la costa) s’ha reconvertit en turisme de masses; en d’altres, els hereus dels antics estiuejants han reconvertit les velles torres en les seves primeres residències cercant destins més allunyats on passar l’estiu.

En altres casos les torres han estat destinades a altres usos o han estat substituïdes per blocs de pisos. A voltes els vells i privatius jardins (fragments de naturalesa domesticada) han esdevingut oasis verds de domini i gaudi públic dins el brogit urbà.

Davant els molts canvis experimentats no seria necessari, després de fer visibles diversos estrats evolutius de l’estiueig, reflexionar sobre el present i el futur d’aquest ric i singular llegat patrimonial?​

Organitzada per l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona conjuntament amb el Museu de les Puntes d’Arenys de Mar i el Museu de la Nàutica del Masnou.

Més informació:
Tel. 93 544 50 99
museuabello@molletvalles.cat

  • Estiueig de proximitat