Inauguració a L’Aparador: “Cinemes-Lloc”, de A Home in Progress Film


27/01/2020

Dijous 30 de gener / 19 h /

Inauguració del capítol 4 del cicle Ficcions Urbanes, a cura de Mixité.

“Cinemes- Lloc”: A Home In Progress Film i els estudiants de batxillerat artístic de l’IES Mollet s’apropen junts a una manera de mirar que ens permetrà descobrir cinema -és a dir, finestres a noves realitats- als carrers i entorns de Mollet. Els espectacles espontanis de llum i ombra que apareixen en moments molt determinats del dia en qualsevol punt del territori que compartim, son els films que conformen la present cartellera. Son ‘cinemes sense sala’ trobats, geolocalitzats i compartits per a ser revisionats qualsevol altre dia, a la mateixa hora solar. El projecte aspira a què en pogueu ser, alhora, espectadors i programadors.

Més informació

  • ahipf_flyer_baixa