Museu Abelló, museu de referència


13/01/2014

El passat dia 22 de desembre es va publicar en el diari ara el reportatge d’Antoni Ribas Tur On és l’art català de postguerra? on es posa de manifest el paper assumit per alguns museus locals, entre els que es trobaria el Museu Abelló, mantenint i mostrant dins els  seus fons obra de grans artistes catalans, dels anys 40 als 80, que no queden prou representats en els grans museus del país.

article diari ara

  • Façana Museu