Activitats per a grups escolars

Els serveis educatius del Museu Abelló presenten cada curs un programa de visites i tallers pensat per als diferents nivells escolars i basat en el patrimoni de la Fundació Municipal Joan Abelló. A més, per a les exposicions temporals, es dissenyen visites i tallers escolars. Totes les activitats estan adaptades al currículum escolar per als diferents nivells educatius (des de l’educació infantil, primària, secundària i batxillerat).

Activitats per a les escoles:

Catàleg activitats Serveis Educatius 

Convertir el Museu en l’aula:

Posem a disposició dels equips docents les sales d’exposicions permanents i temporals per tal que es puguin desenvolupar classes relacionades amb els temaris d’art o plàstica.
Cal trucar per informar-se del funcionament al tel 93 544 50 99.