L’art de parlar

El programa L’art de parlar és fruit de la col·laboració amb el Servei d’Educació al Llarg de la Vida del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.
La seva finalitat és fomentar un ensenyament competencial de les llengües a les escoles d’adults amb especial atenció a la comunicació oral i a l’alfabetisme transmèdia, entès com un conjunt d’habilitats, pràctiques, valors, sensibilitats i estratègies d’aprenentatge i intercanvi aplicades en el context de les noves cultures col·laboratives.