La Fundació

La Fundació Municipal Joan Abelló és un organisme autònom de l’Ajuntament de Mollet del Vallès, que té els objectius següents:

  • Administrar i gestionar el conjunt de béns mobles i immobles donats per l’artista.
  • Administrar i gestionar el Museu Abelló i la Casa del Pintor Abelló.
  • Conservar, catalogar, fer estudis, fer exposicions i difondre l’obra de Joan Abelló i del fons de la donació.
  • Promoure i fomentar les arts plàstiques en general i, molt especialment, les obres d’artistes molletans i catalans.
  • Publicar llibres, documents, films/pel·lícules, material informàtic i audiovisual.
  • Crear una biblioteca especialitzada en art en general.

Els òrgans de govern de la Fundació són:

1. Consell Rector
2. Presidència
3. Vice-presidència
4. Gerència