Cicle Oriol Fontdevila


04/01/2014

De com convertir un museu en arena El museu com a espai públic. Pràctica artística i contextos socials.
L’Aparador, la façana transparent del Museu Abelló, és un espai d’exposició que es basa en l’expectativa d’immediatesa entre la mostra de projectes artístics i la recepció per part dels vianants del carrer Berenguer III. Però la interrelació del museu amb l’espai públic, i de la institució museística amb la societat en general, és força més complexa i realment va més enllà de la substitució d’un mur per un vidre.
Amb el cicle “De com convertir un museu en arena” pretenem indagar en aquesta dimensió social del museu i incidir, per mitjà de la producció de diferents projectes artístics, en les diferents implicacions que té definir el museu en relació amb la col·lectivitat i com a institució pública. El lema que es proposa per anomenar el cicle és polisèmic: “De com convertir un museu en arena” pren la forma de títol de tractat clàssic per fer una doble al·lusió. Primerament, a la necessitat d’ultrapassar la funció conservadora del museu i fins i tot anihilar-la, reduir-la a pols, a arena; atesa la funció conservadora del museu, destruir-lo no representa sinó un oxímoron. I, en segon lloc, prendre el significat d’arena que s’empra en teoria política, el d’arena pública: el museu, per tant, es concep com un espai per a la discussió i el debat a l’entorn d’afers que afecten la col·lectivitat.
Així, seguint la voluntat del Museu Abelló de disposar de mitjans per relacionar de manera directa el museu amb el carrer, proposem un cicle de L’Aparador que posa l’èmfasi en dos elements: d’entrada, articular processos per disseminar socialment el debat a l’entorn de les pràctiques culturals i artístiques. I també problematitzar la funció del museu, tant en l’època actual com en relació amb la seva funció primigènia d’afirmar i preservar un domini cultural determinat.
twitter.com/orifondevi

wordpress

1a INTERVENCIÓ
Vitrines
, a càrrec d’Oriol Vilanova
Del 8 d’abril al 4 de juliol de 2010
Diari

2a INTERVENCIÓ 

The science of fake
, a càrrec de Alba Mayol
Del 16 de juliol al 8 d’octubre de 2010
Diari

3a INTERVENCIÓ

twiter.com/museuabello
, a càrrec de LaFundició
Del 22 d’octubre de 2010 al 29 de gener de 2011
Diari

4a INTERVENCIÓ

El Gegant Menhir
, a càrrec de Lola Lasurt
Del 2 d’abril al 30 de juny de 2011
Diari

5a INTERVENCIÓ

Viatge a l’Àfrica Blanca
, a càrrec de Daniela Ortiz
Del 7 de juliol al 20 de novembre de 2011
Diari

6a INTERVENCIÓ

Una cartografia sentimental del Vallès Oriental
, a càrrec de Mississipi Produccions
De l’1 de desembre de 2011 al 26 de febrer de 2012
Diari

7a INTERVENCIÓ

Parades pel canvi
, a càrrec d’Albert Liza
Del 24 de març al 29 de juny de 2012
Diari

8a INTERVENCIÓ

Moledo
, a càrrec d’Antonio Gagliano
Del 12 de juliol al 2 de desembre de 2012
Diari

9a INTERVENCIÓ

La formació d’un museu
, a càrrec de Mireia c. Saladrigues
Del 13 de desembre de 2012 al 3 de març de 2013
Diari

10a INTERVENCIÓ
Esperit salvatge
, a càrrec de Quim Packard
Del 4 de juliol al 17 de novembre de 2013
Diari

11a INTERVENCIÓ
Exercicis de memòria aplicada. Un intent de reconèixer el que és, a càrrec de Tanit Plana i Laia Ramos
Del 28 de novembre de 2013 al  26 de gener de 2014
Diari

12a INTERVENCIÓ
El museu com a frontissa. Mediacions i friccions entre el museu i la ciutadania, a càrrec de Javier Rodrigo
Del 7 de març a l’11 de maig  de 2014
Diari

 

 

 

 

  • Aparador